Suomen Suurloosin yhteisöt

Säätiöt ja yhdistykset

Erkki ja Eila Ojalan säätiö

Erkki ja Eila Ojalan nimeä kantava yleishyödyllinen säätiö perustuu heidän keskinäisen testamenttinsa määräyksiin, jolla perustajat määräsivät pääosan omaisuudestaan perustettavalle säätiölle. Säätiö perustettiin 4.2.2021.

Säätiön toiminnan tarkoituksena on tukea vapaamuurarillista hyväntekeväisyyttä myöntämällä avustuksia hädänalaisille henkilöille ja perheille sekä sellaisille yleishyödyllisille yhteisöille tai yhdistyksille, jotka toteuttavat säätiön tarkoitukseen soveltuvaa toimintaa. Tällaisia avustuksia voivat olla esimerkiksi asumistuki, apurahat yhteisöille, jotka avustavat yhteiskunnan heikompiosaisia tai jotka tekevät yleishyödyllistä tieteellistä tutkimusta.

Avustushakemukset käsitellään pääsääntöisesti vuosittain marraskuun lopussa mutta kiireellinen hakemus voidaan käsitellä myös nopeasti hakemuksen saapumisen jälkeen. Kiireellisen hakemuksen perusteluna voi olla jokin vaikea ja yllättävä elämänmuutos.

Säätiö rahoittaa toimintansa pääasiassa sijoitetun omaisuutensa tuotoilla mutta se voi ottaa vastaan myös lahjoituksia, kuten esimerkiksi testamenttilahjoituksia. Perustettaessa säätiön omaisuuden arvo oli noin 2,1 miljoonaa euroa, joka on hajautettu erilaisiin arvopapereihin ja kiinteään omaisuuteen.

Karelia-säätiö

Karelia-säätiö on tamperelaisten ja joensuulaisten vuonna 1977 perustama säätiö. Se rakennutti vuosina 1979–1980 kaksi yksiportaista viisikerroksista hissikerrostaloa Joensuuhun.

Säätiön tarkoituksena on Pohjois- ja Etelä-Karjalasta, Kainuusta ja Kymenlaaksosta olevien vanhusten, invalidien sekä muiden välittömässä asunnontarpeessa olevien ja erityisesti sodasta kärsimään joutuneiden henkilöiden ja heidän omaistensa asunto-olojen parantaminen.

Pro Humanitate -säätiö

Säätiön tarkoituksena on avustaa lapsia ja nuoria, joiden huoltaja on kuollut tai joutunut ahdinkoon, ahdingossa olevia sotaveteraaneja, invalideja, vammaisia, aistiviallisia ja vanhuudesta tai sen ongelmista kärsiviä.

Säätiö avustaa myös tutkimustyötä, joka kohdistuu näiden ongelmien poistoon tai hoitoon. Avustettavien joukkoon voivat myös kuulua järjestöt tai säätiöt, jotka toteuttavat samaa tarkoitusta kuin Pro Humanitate -säätiö.

Ragnar Ekbergs Stiftelse – Ragnar Ekbergin Säätiö

Ragnar Ekbergin Säätiö on Suomi-loosin jäsenen Ragnar Ekbergin (s. 1895, k. 1957) vuonna 1936 perustama säätiö, jonka alkuperäisten sääntöjen mukaisena tarkoituksena oli ”avustusten antaminen turvattomiksi jääneille leskille ja isättömille lapsille Suomessa”. Tällä hetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan tarkoituksena on ”puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön”. Säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan nimeää Suomen Suurloosi ry.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä vuosittain apurahoja ja avustuksia eri puolella Suomea toimiville yhteisöille, joiden toiminta on säätiön sääntöjen mukaista. Näitä ovat mm. Pelastakaa Lapset ry, HelsinkiMissio ry, Pienperheyhdistys ry, Vanhusten ja lasten tuki -säätiön tukitalojen sosiaalitoiminta, lukuisat omaishoitajien yhdistykset. Lisäksi säätiö avustaa suoraan avun tarpeessa olevia yksityishenkilöitä ja perheitä, sekä tukee tarkoitustaan ja sen toteuttamista edesauttavaa tutkimustoimintaa.

Säätiön avustusanomusten hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa. Lisäksi säätiö voi avustaa hakuajasta riippumatta yksityishenkilöitä ja perheitä ns. äkillisen hädän tilanteissa, joita ovat yllättäen sattuneet odottamattomat tapahtumat kuten onnettomuudet, äkilliset kuolemantapaukset jne. Lisätietoja saa säätiön nettisivuilta (www.resaatio.fi), jonka välityksin löytyy myös linkki säätiön apuraha- ja avustushakemusten käsittelyssä käyttämään avustusjärjestelmään (https://ekberg.apurahat.net).

Vanhusten ja lasten tuki -säätiö

Säätiön tarkoituksena on harjoittaa lapsiin ja vanhuksiin kohdistuvaa sosiaalista avustus- ja huoltotoimintaa sekä hankkia asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan etupäässä vähävaraisille tai muutoin avun tarpeessa oleville vanhuksille. Tässä tarkoituksessa säätiö on rakennuttanut eri puolille Suomea ns. tukitaloja, joissa on yhteensä noin 300 asuntoa, pääasiassa yksiöitä tai kaksioita.

Kaikkien tukitalojen asukkaat valitaan paikkakunnan sosiaaliviranomaisten toimesta eikä vapaamuurareilla tai heidän omaisillaan ole erioikeuksia asumiseen.

Humanitas-seura ry

Vuonna 1950 perustettu Humanitas-seura ry keskittyi alkuaikoinaan vapaamuurariuden historian ja aatteen tutkimiseen. Seuran vastuulle annettiin myös vapaamuurarillinen koulutustoiminta. Myös Sompalan kurssikeskus oli alussa Humanitas-seuran toimintaa. Seura toimi myös Koilliskulma-lehden kustantajana sekä kirjaston ja museon perustajana. Nykyisin nämä toiminnot kuuluvat Suurloosille.

Seuran nykyinen toiminta keskittyy hyväntekeväisyyteen. Merkittävin toimintamuoto on joulun alla annettavat lahjoitukset vähäosaisille. Lahjoitusten kohteita esittävät loosit eri puolilla Suomea. Humanitas-seuran tärkeimmät keinot kerätä lahjoitusvaroja ovat veljien jäsenmaksut sekä tarvikkeiden myynti. Varoja kertyy myös muista lahjoituksista sekä vuosittaisen lastenjuhlan ja vuodenvaihteen kirkkoillan avulla.

Nova Humana ry

Nova Humana ry perustettiin 1966 jatkamaan vuonna 1924 Helsingissä ja Tampereellakin sodan jälkeen 1947 alkanutta vaimojen hyväntekeväisyys- ja lähimmäisen avustustoimintaa. Toiminta tapahtuu tänään siskospiireissä eri puolilla maata. Yhdistyksessä on jäseniä lähes 400. Toiminnan vilkkaimpia paikkakuntia ovat Turku, Tampere, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Helsinki.

Yhdistyksen harjoittaman monipuolisen avustustoiminnan kohteina ovat olleet niin vapaamuurarilliset järjestöt kuin muutkin. Esimerkkejä avustetuista kohteista ovat mm. Pirkanmaan hoitokoti, Kuopion tukitalo, HUS:n syöpäosasto ja SOS-lapsikylä.

Sompala-seura ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sosiaalista, karitatiivista ja humanitääristä toimintaa. Yhdistyksen pääasiallisina toimintamuotoina ovat aistivammaisten, invalidin, vanhusten, sotainvalidien, sotaveteraanien, orpojen ja leskien huolto- ja virkistystoiminta sekä lomanviettomahdollisuuksien edistäminen.

Sompala-seura ylläpitää Vesannon kunnassa Sonkarinjärven rannalla sijaitsevaa vapaamuurareiden koulutus- ja vapaa-ajan toimintaan tarkoitettua keskusta. Alueella sijaitsee useita lyhytaikaiseen asumiseen soveltuvia rakennuksia.

Sompalassa järjestetään joka kesä vapaamuurarijärjestöjen virallisia koulutustilaisuuksia sekä virkistystoimintaa vapaamuurareille, heidän perheilleen ja myös lapsille. Sompala luovuttaa tilojaan joka kesä hyväntekeväisyysluonteiseen leirikäyttöön viikoksi tai pariksi kerrallaan.