Storlogen i Finland

Frimureriet i Finland

Frimureriets moralsystem lär med tillhjälp av symboler och sinnebilder att iaktta mänskliga dygder. Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka. Det vill lära sina medlemmar att leva oklanderligt i sanningens, hjälpsamhetens och broderlighetens anda. På dessa webbsidor berättar vi om frimureriet i Finland.

Vad är frimureriet

Frimureriet är ett moralsystem, en lära i levnadskonst och ett levnadssätt.

Frimureriets moralsystem lär med tillhjälp av symboler och sinnebilder att iaktta mänskliga dygder. Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka. Det vill lära sina medlemmar att leva oklanderligt i sanningens, hjälpsamhetens och broderlighetens anda.

Det traditionella frimureriet är i alla länder en organisation endast för män.

Frimureriet är en organisation, som har hemligheter gällande organisationens ceremonier vid sammanträdena samt läro- och undervisningssystemet. Traditionen är flera sekler gammal och har sitt ursprung i de forntida skråens verksamhet.

Frimureriet grundar sig på laglydiga mäns frivilliga medlemskap och förpliktar inte sina medlemmar till något, som skulle stå i strid med deras lagliga eller samhälleliga skyldigheter.

Varken organisationen eller dess medlemmar har som målsättning eller medverkar till att någon har politisk eller ekonomisk fördel eller nytta av medlemskapet. I broderskapets namn avviker man inte heller från att följa lag och iaktta goda seder.

Den nationella Storlogen i Finland är självständig. Det internationella samarbetet grundar sig på det, att storlogerna erkänner varandra internationellt, men de lyder inte under någon internationell eller övernationell organisation eller annat ledande organ.

Hur blir man frimurare

Den som vill bli frimurare bör vara en fullvuxen man som råder över sig och sitt gods samt tror på en Gud.

Den som önskar bli medlem bör kontakta någon som han vet vara frimurare. Han behöver någon inom organisationen som föreslår honom som medlem samt två förordare som känner honom. Den som ansöker om medlemskap bör enhälligt godkännas till medlem av logen.

Envar har fritt att då han så önskar avgå från medlemskapet. Man kan även bli utesluten från medlemskapet bl.a. ifall man har gjort sig skyldig till en ur samhällets synpunkt straffbar gärning.