Suomalaisen vapaamuurariuden keskusjärjestö

Suurloosi

Suomen Suurloosi

Suomen Suurloosi on perustettu 1924. Sen perustivat Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun vuosina 1922 ja 1923 perustetut Suomi 1, Tammer 2 ja Phoenix 3 -loosit.

Suurloosin tehtävänä on ohjata, koordinoida ja tukea loosien toimintaa Suomessa.

Suomen Suurloosi on täysin itsenäinen ja suvereeni, sillä vapaamuurareilla ei ole kansainvälistä keskusorganisaatiota tai johtoa. Kansainvälisesti suurloosit luovat keskinäiset suhteensa tunnustamalla toisensa. Tunnustamisen perusteena on se, että Suurloosi noudattaa vuonna 1723 Englannissa hyväksytyn Perussäännön ja siinä mainittujen Muinaisten rajapylväiden periaatteita, jotka määrittelevät vapaamuuraritoiminnan perussisällön.

Suomen Suurloosi on myös rekisteröity yhdistys, joka huolehtii keskusorganisaation toiminnan hallinnosta ja taloudesta. Myös useimmat loosit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

Suomen Suurloosia johtaa kahden vuoden toimintakaudeksi valittava Suurmestari ja hänen apunaan työskentelevä niin ikään kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu Suurmestarin neuvosto, eli hallitus sekä laajempi Vanhimpain neuvosto. Päivittäistä toimintaa ja hallintoa johtaa suurkirjuri.

Suurloosin organisaatio muodostuu toimikunnista sekä piireistä, joita on Suomessa 12 ja Ruotsissa yksi.

Tällä hetkellä vapaamuurarillista toimintaa on 36 kaupungissa, looseja on 180 ja muurariveljiä noin 7 400.

Vapaamuuraritoiminnan talous perustuu lähes pelkästään jäsenmaksuihin.

Suurloosin tärkein tehtävä on ylläpitää ja edistää loosien toimintaa ja muinaisaikaisen vapaamuurariuden periaatteita ja traditioita, eikä sillä ole mitään muita, esimerkiksi poliittisia tai taloudellisia, tavoitteita tai päämääriä.