Suomalaisen vapaamuurariuden 100-vuotishistoria -kirja

Suomen Suurloosi ry julkaisee syyskuussa 2024 Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti, FT Samu Nyströmin kirjoittaman historiatutkimuksen suomalaisesta vapaamuurariudesta. Ensimmäisen kerran vapaamuurariarkistot on avattu ulkopuoliselle historiantutkijalle. Tutkimustyö alkoi elokuussa 2020.

Historiateos on kattava yleisesitys suomalaisen vapaamuurariuden historiasta, joka täsmentää ja avaa kokonaiskuvaa vapaamuurariudesta nykyisille ja uusille jäsenille sekä suurelle yleisölle. Tavoitteena on 450-500 sivuinen runsaasti kuvitettu ja helppolukuinen kirja.

Yleiseen jakeluun tuleva teos kuvaa Suomen Suuriruhtinaskunnassa kielletyn aatteellisen toiminnan tulon Amerikasta Suomeen 1920-luvun alussa innokkaiden paluumuuttajasiirtolaisten panoksella ja sen monivaiheisen kehittymisen vuosisadan aikana laajaksi valtakunnalliseksi organisaatioksi. Tutuksi tulevat vapaamuurariaatteen hyveiden ja tavoitteiden lisäksi niin veljeskunnan hyväntekeväisyys, momipuolinen sosiaalinen toiminta ja voimahahmot kuin sisäiset ristiriidat ja julkisuuden haasteet.