Käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot ja tekijänoikeushuomio

Näiden sivujen julkaisija on Suomen Suurloosi ry. Sivuston käyttämistä koskevat nämä yleiset käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan. Käyttämällä sivustoa sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Yleiset käyttöehdot

Suomen Suurloosi ry:llä on oikeus muuttaa sivuston käyttöehtoja, sivustojen sisältöä ja sivustolla olevia palveluita. Suomen Suurloosi ry:llä on oikeus rajoittaa palveluun pääsyä tai tehdä tekniikkaan ja käyttöön liittyviä muutoksia. Käyttäjä hyväksyy sen, että Suomen Suurloosi ry varaa itselleen oikeuden tehdä näitä muutoksia ja että käyttäjän vastuulla on näiden ehtojen säännöllinen tarkistaminen. Jos käyttäjä jatkaa sivuston käyttämistä tällaisen muutoksen jälkeen, hänen katsotaan hyväksyvän muutoksen.

Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että sivuston sisältö on paikkansa pitävää ja ajan tasalla, mutta emme anna mitään takuita sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Suomen Suurloosi ry ei vastaa sivustolla sijaitsevien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedoista millään tavalla.

Tekijänoikeudet

Kaikkea sivuston sisältöön liittyvää materiaalia suojaa Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404). Sivuston tekijänoikeudet ja oikeudet sivujen ulkoasuun sekä muut immateriaalioikeudet näiden sivujen sisältöön (sisältäen esimerkiksi tekstin, kuvat ja äänet) kuuluvat joko Suomen Suurloosi ry:lle tai yhteistyökumppaneillemme.

Sivuston sisällön kopioiminen, levittäminen, jakelu tai muu käyttäminen on sallittua vain siinä määrin kuin se lainsäädännössä on sallittu. Kaikki muu näiden sivujen sisällön käyttäminen edellyttää Suomen Suurloosi ry:n antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa osia sivustosta tietokoneellaan tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivujen sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Suomen Suurloosi ry ja sen tuotteiden nimet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut sivustolla mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivustolle ei voida tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman etukäteistä kirjallista suostumusta.

Muut ehdot

Lähettämällä materiaalia esimerkiksi sähköpostitse hyväksyt ja vahvistat sen, että:

  • Lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta.
  • Lähettämäsi aineisto ei sisällä viruksia tai muuta tuhoavaa ominaisuutta.
  • Lähettämäsi aineisto on omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus luovuttaa se ja hyväksyt että aineisto voidaan julkaista maksutta ja/tai sisällyttää sivustolle ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.
  • Sitoudut hyvittämään kulut, jotka Suomen Suurloosi ry:lle mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.
  • Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten palveluiden ostamiseen holhoojan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Sovellettava laki

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.