Ryhtymällä vapaamuurariksi liityt yli 7 500 jäsenen joukkoon

Veljeksi

Ryhtyisinkö vapaamuurariksi?

Vapaamuurariksi pyrkivän tulee olla täysi-ikäinen. Yläikärajaa ei ole. Hänen on hallittava itseään ja omaisuuttaan sekä uskottava yhteen jumalaan.

Jäseneksi haluavan odotetaan ottavan yhteyttä henkilöön, jonka hän tietää vapaamuurariksi. Hän tarvitsee myös järjestöstä esittäjän sekä kaksi hänet tuntevaa suosittelijaa. Hakija on hyväksyttävä loosin jäseneksi yksimielisesti. Mikäli tunnette vapaamuurarin, jonka kanssa voitte luontevasti ja luottamuksellisesti keskustella halukkuudestanne hakea jäseneksi, tiedustelkaa häneltä aiheesta lisää.

Lopullinen jäseneksi otto tapahtuu vuosisatoja vanhan perinteen mukaisesti tiettyä rituaalia noudattaen. Tapa on saanut alkunsa muinaisten ammatillisten kiltojen toiminnasta.

Jäsenen toivotaan osallistuvan istuntoihin ja valmisteleviin kokouksiin aktiivisesti ja säännöllisesti.

Kukin on halutessaan vapaa eroamaan jäsenyydestä. Jäsenyydestä voidaan myös erottaa, jos jäsen on esimerkiksi syyllistynyt yhteiskunnan kannalta rangaistavaan tekoon.

Kuva: Scott Graham

Miten jäseneksi pääsee?

Jos ette tunne ketään jäsentä, jonka kanssa voisitte keskustella jäsenyydestä, voitte ottaa yhteyttä paikkakuntanne piirisuurmestariin lähettämällä yhteystietonne oheisella jäsenyystiedustelulomakkeella.